Tuy Duy
Nhận Diện

7icon

Giới thiệu

Là khóa học combo của khóa Tư Duy Thiết Kế và Nhận Diện Thương Hiệu Nền Tảng. Hi vọng khóa học sẽ mang lại cho các bạn những giá trị cốt lõi nhất của ngành sáng tạo Thương hiệu.

Dành cho ai

01

Những bạn chưa có kiến thức nền tảng và muốn theo nghề thiết kế

02

Những bạn đã và có định hướng theo ngành quản trị thương hiệu chuyên nghiệp

03

Những bạn yêu thích sáng tạo, muốn trải nghiệm một môn học mang xu thế của thời đại.

04

Designer, Freelancer,… muốn củng cố lại kiến thức và kinh nghiệm làm việc một cách bài bản, nhanh chóng

Không gian mở
Cho cảm hứng sáng tạo

Lộ trình đào tạo

Môn tư duy thiết kế thương hiệu

A. Tư Duy Thiết Kế

Ngôn ngữ thiết kế. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

01. Giới thiệu lộ trình học accordion-plus accordion-minus

Học viên làm quen với môn học. Yêu cầu chung do mentor đặt ra.

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Point
 • Line
 • Shape

Bài tập nhỏ 1

02. Form - Light - Color accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Form
 •  Light
 •  Color

 Bài tập nhỏ 2

03. Texture - Scale -Movement accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Texture
 • Scale
 • Movement

 Bài tập nhỏ 3

04. Space - Balance accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Space
 • Blance

 Bài tập nhỏ 4

05. Symmetry - Asymmetry - Tension accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Symmetry
 • Asymmetry

 • Tension

 Bài tập nhỏ 5

06. Closure - Expression - Abstraction accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Closure
 • Expression

 •  Abstraction

 Bài tập nhỏ 6

07. Tone - Contrast - Figure - Ground - Frame accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Tone
 • Contrast

 • Figure - Ground

 • Frame

 Bài tập nhỏ 7

08. Typography accordion-plus accordion-minus

Typography: Tìm hiểu các dạng Typography, Ngôn ngữ thiết kế và bản sắc của mỗi loại typography thông qua các ấn phẩm thiết kế.

Bài tập Typography

09. Typography - Grid - Image accordion-plus accordion-minus

Bài tập lớn về Typography

10. Bài tập kết thúc môn accordion-plus accordion-minus

Bài tập kết thúc môn

Sửa bài và tổng kết

B. Thiết kế thương hiệu

Thiết kế logo, bộ hướng dẫn sử dụng logo và nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

01. Lý thuyết nền tảng accordion-plus accordion-minus

Lý thuyết căn bản về logo và nhận diện thương hiệu

Logo là gì, nhận diện thương hiệu là gì?

Lịch sử ra đời và hình thành của branding

Những yếu tố căn bản ảnh hưởng đến logo và nhận diện thương hiệu

02. Khai thác thông tin accordion-plus accordion-minus

Phân tích thông tin khách hàng

Tư vấn brief

 

03. Creative Brief + Moodboard accordion-plus accordion-minus

Creative Brief + Moodboard + Hình thành ý tưởng

04. Sketch logo concepts accordion-plus accordion-minus

Sketch + Điều chỉnh sketch

05. Tổng hợp thiết kế logo accordion-plus accordion-minus

Tạo hình cơ bản

Vẽ logo lên máy

06. Hoàn thiện logo accordion-plus accordion-minus

Hoàn thiện logo, phối màu, logotype, biến thể của logo

07. Key Visual accordion-plus accordion-minus

Key Visual

Patten

Dấu hiệu nhận diện đặc trưng

08. Brand Design accordion-plus accordion-minus

Các ấn phẩm nhận diện thương hiệu

Brand Guideline

09. Thuyết minh, bảo vệ accordion-plus accordion-minus

Trình bày

Thuyết trình với khách hàng

10. Showcase Project accordion-plus accordion-minus

Đánh giá, hoàn thiện project nhận diện thương hiệu, tạo portfolio đầu tiên.

C. Khách hàng

Tìm kiếm khách hàng, hợp đồng, kỹ năng làm việc với khách hàng. Trở thành người làm việc tự do.

01. Tìm kiếm khách hàng accordion-plus accordion-minus

Tìm kiếm khách hàng đầu tiên, những tip trick căn bản đến nâng cao

02. Kỹ năng sáng tạo accordion-plus accordion-minus

Làm sao để trở nên sáng tạo hơn trong thiết kế

03. Định giá sản phẩm accordion-plus accordion-minus

Kỹ năng tăng giá mà không đánh mất khách hàng

04. Khai sinh dự án accordion-plus accordion-minus

Tổng hợp điều khoản, hợp đồng

Chăm sóc khách hàng.

Tạo network, phát triển sự nghiệp.

Học phí

9.500.000 VNĐ
Lộ trình
20 buổi
Lịch học
Thứ 3, 7 hàng tuần
Mentor
Trung Tín, Phước Thiên
Khai giảng
Coming soon

Đăng ký

  Drag View

  Horus Class
  28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
  039 555 9545