Tư duy
Thiết kế

4icon

Giới thiệu

Cách làm việc hiệu quả với khách hàng, định hình phong cách thiết kế, hiểu về thiết kế để nâng cao giá trị của sản phẩm và chuyên nghiệp hóa bản thân,… là những nội dung chính của khóa học này.

Dành cho ai

01

Học sinh, sinh viên, học viên đang đi tìm những cơ hội việc làm năng động, tự do và sáng tạo.

02

Nhân viên văn phòng muốn học thiết kế chỉnh sửa ảnh để thỏa mãn đam mê cũng như kiếm thêm thu nhập.

03

Nhân viên Marketing, biên tập viên, phóng viên, … và các ngành nghề khác yêu cầu hình ảnh để phục vụ công việc

04

Designer, Freelancer,… muốn củng cố lại kiến thức và kinh nghiệm làm việc một cách bài bản, nhanh chóng

Không gian mở
Cho cảm hứng sáng tạo

Lộ trình

Ngôn ngữ thiết kế. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

01. Giới thiệu lộ trình học accordion-plus accordion-minus

Học viên làm quen với môn học. Yêu cầu chung do mentor đặt ra.

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Point
 • Line
 • Shape

Bài tập nhỏ 1

02. Form - Light - Color accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Form
 •  Light
 •  Color

 Bài tập nhỏ 2

03. Texture - Scale -Movement accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Texture
 • Scale
 • Movement

 Bài tập nhỏ 3

04. Space - Balance accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Space
 • Blance

 Bài tập nhỏ 4

05. Symmetry - Asymmetry - Tension accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Symmetry
 • Asymmetry

 • Tension

 Bài tập nhỏ 5

06. Closure - Expression - Abstraction accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Closure
 • Expression

 •  Abstraction

 Bài tập nhỏ 6

07. Tone - Contrast - Figure - Ground - Frame accordion-plus accordion-minus

Ngôn ngữ thiết kế - các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết kế đồ họa.

 • Tone
 • Contrast

 • Figure - Ground

 • Frame

 Bài tập nhỏ 7

08. Typography accordion-plus accordion-minus

Typography: Tìm hiểu các dạng Typography, Ngôn ngữ thiết kế và bản sắc của mỗi loại typography thông qua các ấn phẩm thiết kế.

Bài tập Typography

09. Typography - Grid - Image accordion-plus accordion-minus

Bài tập lớn về Typography

10. Bài tập kết thúc môn accordion-plus accordion-minus

Bài tập kết thúc môn

Sửa bài và tổng kết

Học phí

4.500.000 VNĐ
Lộ trình
10 buổi
Lịch học
Thứ 2, 6 hàng tuần
Mentor
Trung Tín
Khai giảng
15/07/2021

Đăng ký

  Drag View

  Horus Class
  28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
  039 555 9545