Layout
Design

7icon

Giới thiệu

Chương trình học cung cấp các kiến thức về phương pháp hình thành ý tưởng, vẽ phác thảo layout, nguyên tắc sử dụng font, giải pháp thiết kế headline, gây lôi cuốn người đọc. Đồng thời học viên còn học kỹ thuật dàn trang, kỹ thuật xuất file in ấn và đóng góp sản phẩm, trình bày Porfolio.

Coming soon.

We’re building the course.
Back to home.

Đăng ký

    Drag View

    Horus Class
    28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
    039 555 9545