Blender
for Beginners

8icon

Giới thiệu

Sáng tạo ra những nhân vật 3D theo trí tưởng tượng để phục vụ cho sở thích và yêu cầu của công việc. Hiện thực hóa được trí tưởng tượng của bản thân.

Dành cho ai

01

Những bạn chưa có kiến thức nền tảng và muốn theo nghề thiết kế

02

Những bạn đã và có định hướng theo ngành quản trị thương hiệu chuyên nghiệp

03

Những bạn yêu thích sáng tạo, muốn trải nghiệm một môn học mang xu thế của thời đại.

04

Designer, Freelancer,… muốn củng cố lại kiến thức và kinh nghiệm làm việc một cách bài bản, nhanh chóng

Lộ trình đào tạo

Môn Blender for Beginners

01. Giới thiệu về Blender, làm quen giao diện và các thao tác căn bản. accordion-plus accordion-minus
02. Các công Modeling cơ bản accordion-plus accordion-minus
03. Các công cụ Điều chỉnh đối tượng căn bản accordion-plus accordion-minus
04. Unwrap, texture và vật liệu căn bản accordion-plus accordion-minus
05. Lightning căn bản accordion-plus accordion-minus
06. Camera và render căn bản accordion-plus accordion-minus
07. Rigging và animation căn bản accordion-plus accordion-minus
08. Các hệ thông mô phỏng vật lý accordion-plus accordion-minus
09. Hệ thống hạt cơ bản trong blender accordion-plus accordion-minus
10. Các plug-in, mở rộng và bài tập cuối khóa accordion-plus accordion-minus

Học phí

2.500.000 VNĐ
Lộ trình
10 buổi
Lịch học
Thứ 2, 5 hàng tuần
Mentor
Trung Tín
Khai giảng
Tháng 10. 2021

Đăng ký

    Drag View

    Horus Class
    28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
    039 555 9545