Giới thiệu

Horus Agency

Brand

Storyteller.

s
Sáng tạo thương hiệu
s
Nhận diện thương hiệu
s
Thiết kế logo
s
Quản trị thương hiệu
s
Khách hàng
s
Dự án

Người kể chuyện thương hiệu

Horus Agency là một đơn vị đào tạo, tư vấn và thiết kế nhận diện thương hiệu tại Đà Nẵng, Việt Nam. Chúng tôi tạo ra những thương hiệu mang tính biểu tượng và giúp các doanh nghiệp kể ra những câu chuyện thương hiệu một cách sáng tạo, độc đáo.

Dịch vụ tại Horus Agency

We do

Tư vấn chiến lược

Nhận diện cốt lõi

Nhận diện thương hiệu

Phòng thiết kế thuê ngoài

Đào tạo

Thiết kế đồ họa
Thiết kế nhận diện
Ui/Ux design
Các khóa học ngắn hạn

Our Experts

Horus Agency là tập hợp các nhà thiết kế có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, nhận diện thương hiệu. Cùng với quy trình làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết, chúng tôi luôn đem lại các giá trị khác biệt nhất cho các khách hàng của mình.

Waiting us

  Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đồng hành cùng Horus.
  Join us.

  Horus Branding .JSC
  28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
  0988886901

  © Horus Branding JSC. Copyright 2020

  Drag View

  Horus Class
  28 Cẩm Nam 1. Đà Nẵng
  039 555 9545